แนะนำหางที่ 9 ลิง Summoner ผุ้พิทักษ์แห่งธาตุไฟ และธาตุดิน!!