หน้าจอไม่เต็ม(โนตบุค 13นิ้ว)

 หน้าจอไม่เต็ม(โนตบุค 13นิ้ว) : พอดีเพิง่ลง วินโดว ใหม่ แล้วพอลงเกม 12หาง เข้าไปแล้วไม่เต็มหน้าจอ คือก่อนลงวินโดวใหม่ มันเตมจออะครับ  ต้องทำไงบ้าง ขอบคุนครับ