วิธีปิด Windows Defender แก้ไขปัญหาหน้าจอดำ

Windows Defender เป็นโปรแกรมคอยป้องกันไวรัส/สปายแวร์ ซึ่งจะติดมากับ Windows 7  

ถ้าปิดโปรแกรมนี้จะทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นแก้ไขปัญหาหน้าจอดำ


 
โดยกดปุ่ม Start -> ที่ช่อง Search programs and files พิมพ์ windows defender แล้ว Enter หรือ เข้าที่ Control Panel
 
 

เปิดโปรแกรม Windows Defender  ให้เลือกเมนู Tools -> Options
 
 
 
 

เลือก Administrator -> เอาเครื่องหมายถูกหน้า Use this program ออก แล้วกดปุ่ม Save เรียบร้อยลองเข้าเกมดูครับ