ตารางเวลา Battle Arena และ Guild Boss

ตารางเวลา Battle Arena และ Guild Boss ล่าสุด

วัน/เวลา10.00
-11.00
11.00
-12.00

12.00
-13.00

13.00
-14.00

14.00
-15.00
15.00
-16.00
16.00
-17.00
17.00
-18.00
18.00
-19.00
19.00
-20.00
20.00
-21.00
21.00
-22.00
22.00
-23.00
23.00
-00.00
00.00
-01.00
จันทร์
 

 

Desert
War


Desert
War

อังคาร
     
Fallen
Shadow


Fallen
Shadow

พุธ
   


     พฤหัสบดี                   
 
Steel Arena


Steel Arena

Steel Arena
ศุกร์                         Desert
War

Fallen
Shadow
เสาร์           

 Desert
War

                               Fallen
Shadow


Steel Arena

อาทิตย์          

         Fallen
Shadow

              
Steel Arena

Desert
War


   หมายเหตุ: เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   


วัน/เวลา10.00 - 11.0015.00 - 16.0017.00 - 18.0018.00 - 19.0019.00 - 20.0022.00 - 23.00
จันทร์SkyBug SkyBugSkyBugSkyBug SkyBugSkyBug
อังคารCrystalBug    CrystalBug  CrystalBugCrystalBugCrystalBugCrystalBug
พุธ         
พฤหัสบดี                    
ศุกร์ MokBug     MokBug  MokBug   MokBug        MokBug     MokBug  
เสาร์                                                    
อาทิตย์                                                
    หมายเหตุ:  ในแต่ละช่วงเวลาบอสจะเกิด 1 ตัว เป็นเวลา 40 นาที    = Nemesis Bug
     

 

 

11.00 น. - 11.20 น. /23.00 น. - 23.20 น.
11.00 น. - 11.20 น. /23.00 น. - 23.20 น.
11.00 น. - 11.20 น. /23.00 น. - 23.20 น.
11.00 น. - 11.20 น. /23.00 น. - 23.20 น.
11.00 น. - 11.20 น. /23.00 น. - 23.20 น.
11.00 น. - 11.20 น. /17.00 น. - 17.20 น. / 23.00 น. -23.20 น.
11.00 น. - 11.20 น. /17.00 น. - 17.20 น. / 23.00 น. -23.20 น.

อัพเดทล่าสุด: 21ส.ค. เวลา 12.30 น.

หมายเหตุ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00-20.30 มีกิจกรรม FanQuiz