เกมนี้เสกของได้ครับ มีเหตุผลรองรับ

เคยดูภาพจีเจมแจกแครอนปะวันจบหางอาสาอะ นั่นละคิดว่าจีจะนั่งกดราฟเอาแครอนเหรอคับ.  คิดว่าน่าจะมีชุดคําสังส่งของในGmtool อะนะ ไม่ก็สั่งสร้างของ 
ปล.Gmtool คือสิ่งที่ใช้จัดการเกมและตรวจlog