GMเข้าGoogleแล้วพิมพ์โปร12หาง/Tails ทีนะครับ

ไม่มีอะไรมาก ก็แค่แปลกใจว่า ทำไมของ RP ที่ต้อง PVPกันแทบตายถึงถูก ทำไมชุดดาวถึงเกลื่อน สีขาวหาขายไปไหม และอื่นๆ