สาย C เเต่ละหางครับ

 สาย C คือสกิลขั้นสูงของแต่ละเผ่าีที่จะเปิดให้อัพเมื่อตัวละครตัวนั้นๆมี ระดับ 55 ขึ้นไป
โดยสาย C นั้นจะแบ่งออกเป็นหลักๆ 4 สายนั้นคือ
Support Basic Skill - สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย Basic ของเผ่านั้นๆ
Support A Route Skill - สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย A ของเผ่านั้นๆ
Support B Route Skill - สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย B ของเผ่านั้นๆ 
Unique Skill - สกิลสายนี้มักจะเป็น Active Skill ที่เพิ่มเข้ามา

เนื่องจากสกิลของสาย C นั้น ทรงพลังกว่าสกิลเก่าๆมาก ซึ่งหลังจากระดับ 51 เป็นต้นไปผุ้เล่นจะได้รับสกิลพ้อยทุกๆ5เลเวล และไม่สามารถกลับไปอัพสกิล สาย Basic A และ B เดิมได้อีก นั้นก็คิอผู้เล่นจะมี point สำหรัะบการอัำพสกิลสายเดิมทั้งหมด 49 พ้อยครับ 

ชื่ออาชีพสาย C ทั้งหมดครับ (เป็นทางการเกือบ 100%)

หมาป่า:Dual Blade
ไบสัน: Molten Axe
แพนด้า: Ultimate Fist
วาฬ: Judgement

แมว: Pirate King
กิ้งก่า: Thunder Breeze
กระต่าย: Magistrate
ตุ่น: War Machine

ลิง: Diablo
เพนกวิน: Cosmic Friday
แกะ: Angelic Feather
ค้างคาว: Black Queen


Quote:
หมาป่าสาย Duel Blade (Advance 50+)

Basic
SwiftPace - ทำให้ท่าโจมตีปกติของหมาป่าสามารถเปลี่ยนทิศได้
SkySlasher - ทำให้หมาป่าสามารถเพิ่มระยะเวลาของท่า chanrge ขึ้นอีก 4 วินาที
DoubleEffect - เพิ่ม %การติด Effect จากอาวุธและเครื่องป้องกันเป็นสองเท่า
Fortitude - ลดระยะเวลาของสถานะทางลบลง 30%
SublimeArt- ทำให้สกิลแรงขึ้นอีก 1.5 เืท่าทุกครั้งที่ติด DoubleArt
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 6 หน่วย (+6 All Stats)
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 6 หน่วย (+6 All Stats)

A
GloriousSpirit - เพิ่มผลจากท่า Brave Spirit ขึ้นหนึ่งเลเวลและยืดเวลาเป็นสองเท่า
FinalCrusade - เพิ่ม 30 dmg ให้กับท่า Crusader
AccessoryPlus - เพิ่มค่าพลังทุกอย่างของหมวกที่ใส่ขึ้น 40%
Aidwind - ดึงค่า Ko จากเป้าหมาย player ในทีมรอบตัวมาที่หมาป่า
SecondLife – ทำให้สามารถใช้ท่า Second Wind ได้เมื่อ HP เหลือต่ำกว่า 50% และเพิ่ม hp เป็น 75%
UlitimateCross - ทำให้ GrandCross แรงขึ้นตามค่า SP ที่เหลืออยู่
EternityAwakening - เพิ่มผลและโอกาสของ MassResurrection ขึ้น 25%

B
BloodFang - เพิ่มระยะและความกว้างของ BladeFang ขึ้นสองเท่าและเพิ่ม 12 dmg
WildHeart - เพิ่มผลของ Feral Instinct อีก 5% และ Provoke ขึ้นอีก 60 hate 6 sec
ArtBreaker - เปลี่ยนท่า ArtCancel เป็นท่ายิงคลื่นแสงที่ยกเลิกท่าโจมตีของเป้าหมายจากระยะไกล
FerociousBleed - ให้โอกาสท่า FeralStrike ทำให้เป้าหมายติดสถานะ bleed2 (6 sec)
BladeSymphony - เปลี่ยนให้ท่า BladeSong เป็นท่าที่ทำความเสียหายรอบตัว
AfterEdge - ทำให้สถานะ DarkEdge สร้างคลื่นดาบเพิ่มระยะโจมตีให้การโจมตีปกติ (+12 m)
SolarEclipse - เปลี่ยนผลของท่า LunarEclipse ครั้งที่สองให้เป็น SolarEclipse

C
Improved Skill - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลลง 20%
Improved Art - ลด CD ของสกิลง 12%
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง


Quote:
ไบสัน
Basic
Guts - เพิ่มระยะ Hold Charge เป็น 2เท่า และทำให้ไบสันไม่ได้รับ Ko ระหว่างชาร์ต
RawStrength - เพิ่มความเสียหายให้การโจมตีปกติและท่าชาร์จของไบสัน (+15% atk)
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 6 หน่วย (+6 All Stats)

A
AspectOfTheHorde - เพิ่มไบสันเงาออกมาด้านข้างให้กับท่า Slam และ Trample เพื่อเพิ่มระยะ เมื่อมี sp เกิน 60
RageControl - เพิ่มระยะเวลาของ Enrage BerserkerRush และ OverPower ขึ้นอีก 30%
MassStun - กระทืบเท้าสร้างแผ่นดินไหวที่ทำความเสียหายให้กับไบสันและศัตรูในระยะ20Mเท่ากับระยะห่าง (200 %ko)
LastDance - กดใช้และจะทำงานเมื่อไบสันตาย จพฟื้นขึ้นมาด้วย Hp 100 และติดสถานะ Furry4 (10Sec)
Rampage - กดใช้ในสถานะ OverPower เพิ่มพลังโจมตีให้ไบสันอีก 150% และเสียHp 5%/5Sec

B
Moral - เมื่อไบสันใช้สกิล WarCry จะเพิ่ม Atk และ Tal สมาชิกในระยะสกิล 10%
TitanicWave - เพิ่มคลื่นพลังที่วิ่งไปตามพื้นกับให้ EarthRupture และ EarthSmash อีก 4
HomeRun - โจมตีเป้าหมายอย่างรุนแรงเพื่อผลักออกไปและสร้าง ko 50
BrokenPride - เมื่อถูกไบสันทำการโจมตี จะลดค่า AtkและTalของศัตรู(-1%/Hit Max 15% 6sec)
AegisShield - สร้างโล่ในตำนานเพื่อป้องกันความเสียหายให้ทุกคนในระยะ 6M (15sec) 

C.
C - MoltenAxe ใช้KOของตัวเองและเป้าหมายเป็นตัวทำระเบิด
ChargingMatador – พุ่งเข้าขวิดเป้าหมายลอยขึ้นฟ้า คิด dmg และค่า ko ตามน้ำหนักของเป้าหมาย 
Risky Roar – คำรามส่งเสียงร้อง เพิ่มค่าKOของไบสันถึงค่าเกือบสูงสุด(MaxKO-(Lv/10) เพิ่มค่าDmgในการโจมตีตามKOในตัว(%)(15sec)
MatadorExtreme – รวบรวมพลังแห่งวัวกระทิงที่เขา แล้วเข้าขวิดอย่างสุดแรงระเบิด คำนวนความเสียหายตามค่าKOเราและค่าKOของเขา (KOเรา*5)+(KOเขา*10)
Matador in Arm – ทำให้การโจมตีแต่ละครั้งเพิ่มค่าKOตามความเสียหายที่ทำได้ ไม่สามารถร่ายใส่ตัวเอง (Dmg/30)
MoltenAxe – อัดพลังความโกรธที่เก็บไว้ไม่อยู่ลงในขวานจนร้อนแล้วหวดสุดแรงเกิด สร้างค่าKOและผลักแรงForceมหาศาล (KOเรา*2 Force=KO, 500Dmg)
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง


Quote:
แพนด้า
Basic
Aura Burst - ทำให้การโจมตีครั้งสุดท้ายของ แพนด้าระเบิดเพื่อทำความเสียหายรอบตัว
HighResistance - เพิ่มโอกาสที่แพนด้าจะป้องกัน สถานะผิดปกติอีก 10%
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
QiBurst - หลังชาร์ต QiStrike สำเร็จแพนด้าจะระเบิดพลังเพื่อสร้างความเสียหายรอบตัวด้วยความแรง 1/2 ของ QiStrike 
WallCrush - มีโอกาสที่ทำให้ท่าทุ่มลดBonus Def เป้าหมายลง 50% (10sec)
Panda Suplex - จับคู่ต่อสู้ทุ่มด้วยท่าสะพานโค้ง
WeakFinder - มีโอกาสทำให้การโจมตีปกติและสกิลสาย A สร้าง Ko สองเท่า (50% CurrentSp)
LimitRelease - ลด Cd ของสกิลสาย A เมื่ออยู่ใน สถานะ Ashura ลง 50%

B
DrunkenMaster - +Evade และ ลดDmg ของแพนด้า ตอนติดสถานะ Drunk ตามSp (+45%, -25% current Sp)
Tide&Time - รำหมัดมวยเพื่อดูดศัตรูเข้ามาก่อนจะกระแทกเพื่อผลักศัตรูออกไป
Static -ทำให้สามารถสกัดจุดเป้าหมายที่กำลังโจมตีอยู่ได้ และเพิ่ม % ของ DeathBlow อีก 10% 
Regeneration - ทำให้ผลการฟื้นฟูของ SacredSageTechnic เป็น 400 และทำให้ผลการฟื้นฟูของ MysticSage เพิ่มขึ้นตามค่า Tal 

C
Bamboo Pole – เรียกกระบองไม่ไผ่มาฟาดคู่ต่อ ยิ่งDefเป้าหมายมากยิ่งแรงขึ้นมากตาม
FistofPandaStar - ต่อยศัตรูอย่างรวดเร็วตามต่ำแหน่งหมู่ดาวแพนด้า
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง


Quote:
วาฬ
Basic
Tidal Blade - เพิ่มระยะการโจมตีครั้งสุดท้ายของวาฬ 3เท่า
ReflectShield เมื่อปลาวาฬยกโล่จะสามารถสะท้อนดาเมจกลับใส่ศัตรู 50% ของค่าความเสียหายที่ถูกหัก ex. Shield3 สามารถได้ 40Dmg เวลากดสกิลนี้ก็สามารถสะท้อนกลับไปได้สูงสุด 20Dmg
GiantAvatar เพิ่มค่า Vit ของวาฬ 45 เพิ่มน้ำหนัก 6 และเปลี่ยนวาฬเป็นขนาดใหญ่
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
SpotLight - เมื่อปลาวาฬติดสถานะ Honor จะสร้าง Hate 5/4s
MasterCulinary - วาฬได้รับStatus 30% จาก Base Status จากเป้าหมายที่อม (Max Lv+100)
Heavy Shield – เพิ่มค่าKOและDmgให้กับท่าสายตระกูลโล่ตามค่าDefของวาฬ
Devotion - แบ่งความเสียหายแทนเพื่อนในระยะ 12m 50%Dmg
Reflect Shield - สะท้อนการโจมตีกลับเมื่อวาฬสามารถAuto Guardได้
ArmyofTheDeep - เรียกอัศวินจากใต้น้ำขึ้นมาช่วยโจมตี (12 knights, 60 sec)

B
Quality Buuble - เวทฟองอากาศที่ช่วยลดความเสียหาย 50% และแตกทำความเสียหายตาม hp ที่เหลืออยู่ (100 hp, 15 sec)
Hydro Pump - เวทน้ำอัดเป้าหมายจากพื้นดิน3ครั้งติดกัน
EarthQuake - พสุธากัมปนาถของวาฬ ทำให้เป้าหมายในวงการโจมตีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ระยะเวลาและDmgขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวาฬ
Rejuvate Spray - ทำให้เพื่อนที่อยู่ในรัศมีได้รับการฟื้นHPจากRejuvateป 1/4 ของวาฬที่ฟื้น
Megalodon Swallow - ทำให้ฉลามเมก้าเขมือบเหยื่อไปโจมตีใต้น้ำ(พื้น) แล้วถุยออกมา

C
BowlingWhale - ม้วนตัวเพื่อกลิ้งทันเป้าหมายที่อยู่ในเส้นทาง
Whale TakeDown - โจมตีเป้าหมายโดยอย่างรุนแรง แต่เสีย11%HP แรงตามHPที่เสียไป 
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่งQuote:
แมวสาย Pirate King (Advance 50+)

Basic
NoChance - ทำให้การโจมตีปกติของแมวให้ผลจากค่า Lck ที่สูงที่สุดเสมอ
SuperFocus - เพิ่มผลจาก concentration อีก +10 Dmg และเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีเป็น 2 เท่า
Insight - เพิ่มระยะและเวลาของ Awareness ขึ้นสองเท่า
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง

A
Joker - ทำให้การปา LuckyCard มีโอกาส 5% ทำให้เป้าหมายติด Doom ตามเลเวลของ LuckyCard
LadyLuck - เพิ่มผลของ FateDraw ขึ้นหนึ่งเลเวลและยืดระยะเวลาขึ้น 50%
RollTheDice - ท่าที่ความเสียหายให้เป้าหมาย (10~60) dmg ทุก 1 วินาที จนกว่าแมวจะทอยได้ต่ำกว่า 10 dmg
JackpotCat - ให้โอกาส 12% ที่ทำให้ CopyCat แรงขึ้น 2 เท่า
ComboCat - ทำความ dmg ตามตัวเลข Combo แก่เป้าหมายในทันที (x10 dmg)

B
ShadowKnife - เปลี่ยนให่ FlyingDagger เป็นท่าที่ปามีดออกไปสามเล่มติดๆ กัน
SuperSonic - เพิ่ม effect ให้ ForwardLunge และ ReverseThrust ทำ dmg เป็นเอเรียกว้างขึ้น
SoulRipper - เพิ่ม dmg ให้ HeartRipper เป็นเท่าตัวและมีโอกาสทำให้ติดสถานะ instantKill
JaggedKnife - เพิ่มองศาในการติด HiddenBlade อีก 30 องศาและ +15dmg 
FullMoonParty - ยืดจำนวนและรัศมีของ และ MoonBlade MoonStorm ขึ้นเป็นสองเท่า

C
ImprovedSkill - ลดการเสีย SP จากสกิลลง 20%
ImprovedMagic - ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedArt - ลด CD ของสกิลลง 12%
PillagePlunge - ท่าโจมตีที่ทำให้แมวพุ่งเข้าลอกคราบ ทำให้ armor หลุดออกจากตัวเป้าหมาย player ที่อยู่ในสถานะยืนหรือวิ่ง
CoastalAssault - สุ่มเรียกกระสุนปืนใหญ่ให้มาตกยังรอบตัวเป้าหมายชั่วระยะเวลาหนึ่ง (30dmgx24hit/12sec)Quote:
กิ้งก่า
Basic
Bow Mastery - เพิ่มความเร็วในการพุ่งของลูกธนู
Silent Walk - ทำให้กิ้งก่าสามารถเดินระหว่างชาร์ตด้วยความเร็ว 30% ของปกติ และลดเวลชาร์ตลงเหลือ2/3
Weapon Expert - เพิ่มระดับของ Weapon Effect อีก 1 ขั้น ex Burn 2 จาก Salamander Bow กลายเป็น Burn 3
ImmunityPlus - เพิ่มระดับการป้องกันสถาณะของ Immunity อีก2 ขั้น
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง

A
FocusFire- สุ่มยิงธนูออกไปยังเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีด้านหน้า (24 hit) 
MirrorImage - เมื่อผู้เล่นใช้ PerfectBlend หรือ cAttack จะทิ้งจุดหลอกไว้ตรงจุดที่หายตัวและลบจุดจริงของกิ้งก่าออกไป (2sec)
DeadlyVenom - กดใช้เพื่อให้กิ้งก่าสามารถ stack poison ได้ถึงระดับ6 (59/4 dps)
HuntingGround - เพิ่มเวลาของ NeedlePrison อีก 1วิ +Dmg ของ MassShot 40
ComboStack - เพิ่มพลังโจมตีของกิ้งก่าตาม Combo ที่ทำได้ (+Atk 10% Combo Max 50)
Cleary Arrow - ทุกครั้งที่Clear Arrowยิงออกไปและโดนเป้าหมาย จะทำ20Effect Dmg
LastJudement- สร้างดาเมจ20%ของความเสียหายทั้งหมดที่เป้าหมายได้รับระหว่างติดอยู่ใน finalEntrapment และเปลี่ยน tormentRain เป็น Sp ฟ้า

B
KillerStrike - +Dmg ของ FatalStrike ขึ้น 75% และเพิ่มจำนวนครั้งที่ยิงได้เป็น 10ครั้ง
Slayer Arrow - ทำให้การยิงSlayครั้งต่อไปแรงขึ้นอีก150%C
Lend Friend Weapon - ยืมอาวุธของเพื่อนมาแทนศรธนู คิดคำนวนพลังตามAtkและTalของอาวุธ 
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%


Quote:
ตุ่น
Basic
Explosion - +dmg ของการโจมตีปกติ 15% และทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเท่ากันในทุกระยะของแรงระเบิด
AdvanceReload - ทำให้การลบ cooldown มีผลต่อสาย C 
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง

A
MineDetonator - ทำให้กับระเบิดทั้งหมดขึ้นพร้อมกัน ทำความเสียหายในระยะสามเท่าของปกติ
ForceMine - เพิ่มแรงผลังของระเบิดทุกชนิด
Napalm - เปลี่ยนกระสุนลูกครกให้เป็นระเบิด Napalm แทน เพิ่มDmgและรัศมีการทำลาย
Bomb Mastery - ลด Cd ของสกิลระเบิดทุกชนิดลง 10%
Flash - เพิ่มค่า Ko ของ StunMine และ StunGranade จาก 25% ของ Lck
FlameTower - เพิ่มความเร็วในการหมุนป้อมปืนอีก 50% และ เพิ่มเวลาอีก 2Sec
SmartShell2 - เพิ่มความแรงของสกิล SmartShell ตามค่า Tal
Genocide - วางระเบิดเวลาที่ระเบิดหลังจาก 60 วินาที ทำร้ายศัตรูและเพื่อน ทุกคนในรัศมี (250 dmgx10) ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Detonate ได้

B
BarrelBomb - ทำให้ BarrelBot ระเบิดทำร้ายเป้าหมายศัตรูโดยรอบเมื่อตายหรือเมื่อกดใช้ (400 dmg, 3 sec delay)
BarrelUpgrade - เปลี่ยน AutoGyroGun และ BarrelBot เป็น AutoGallonGun และ GallonBot
GigaWeapon - เพิ่ม Ko จาก MegaPunch และ MegaHammer เป็น 2 เท่า
GyroChopper - เพิ่มความเร็วของใบพัดอีก 1 และทำให้สามารถบังคับทิศทางระหว่างใช้สกิลได้
RocketLuncher - เพิ่มจำนวนมิซไซล์ที่ยิงออกไปอีกเท่าตัว และ+10Dmg
PerfectSyncho - เพิ่มค่า atk และ def ให้กับของที่สร้างทั้งหมด จาก 50%Tal ของตุ่น
ShinKingKaiser - สร้างหุ่นไคเซอร์ขั้นสูงสุด


C
AssistDrone - สร้างโดรนสนับสนุนที่จะช่วยโจมตีศัตรูที่ตุ่นลอคเป้าไว้ (20Dgmx2/4Sec)
Bombardier - เรียกบอลลูนทิ้งระเบิดออกมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงตามเส้นทางที่มันค่อยๆบินผ่าน 
HyperMortar - สร้างป้อมปืนขนาดยักษ์ที่ยิงกระสุนระยะไกลใส่เป้าหมายทุก 45 วินาที
TailCatapult - ใช้ผู้เล่นฝั่งตัวเองเป็นกระสุดเพื่อโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายตามน้ำหนัก 
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%


Quote:
กระต่าย
Basic
Bounce Shot - ทำให้ปืนไรเฟิลของกระต่ายสามารถยิงชิ่งกับเป้าหมายที่กระทบได้
Dead Shot - เมื่อลอคส่วนหัวของเป้าหมายเป็นเวลา 3sec จะเพิ่มดาเมจและมีโอาสติด Instant Kill 
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
Knee Shot - ทุกครั้งที่ใช้ท่าMaim Shot มีโอกาสทำ100KOใส่คู่ต่อสู้(15%)
Extra Potion - เพิ่มจำนวนขวดยาที่โปรยลงพื้นเป็น 5 ขวด
Sticky Shot - ยิง Sticky Gum ใส่เป้าหมาย
Terrific Drug - ฉีดยาเน่าเข้าสู่กระแสเลือดเป้าหมาย สุ่มติดสถานะผิดปรกติที่ระดับ4 +2ระดับถ้ามีกากของเสีย(ทำยาต่ายพัง)
Boost Pump - สามารถStackเข็มฉีดยาต่างๆได้ถึงระดับ8
Stone Crack - ทุกครั้งที่ทำการโจมตีใส่เป้าหมายติดStone มีโอกาส50%ที่จะทำDmgสองเท่า

B
Miserly Shot - เสีย 100goldเพื่อทำกระสุนอัดความรู้สึกคุณค่าของเงินลงไป (+80Dmg +10KO)
GunMastery - เพิ่ม Dmg และ ลด CD ของสกิลปืน 10% 
Grataling Rabbit - ยิงกระสุนรัวอย่างเหลือเชื่อทั้งหมด50hit (5dmg/hit)
Blow Bag - นำกระเป๋าสะพายหลังมายิงเป็นกระสุน คิดความเสียหายและKOตามน้ำหนัก
Blow Shot - ยิงอัดศัตรูให้ปลิวกระเด็นถอยไปเมื่อใช้Shortgunเท่านั้น
Vegie Mob - โปรยเงินเรียกสารพัดผักออกมาช่วยโจมตี

C
Rage of Money - ทิ้งเงิน 1000Gold เพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณแห่งกระต่าย +30% Atk 120sec 
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง

Quote:

ลิง
Basic
Pact Expert - เพิ่ม Mp ที่ได้รับจาก UnSummon 25% และลด Hate ที่เกิดจากสกิล ReleaseSummon ลง 50% 
ForceRelease - กดใช้เพื่อบังคับยกเลิกสัญญาของซัมม่อนฝ่ายตรงข้าม และป้องกันการถูกบังคับยกเลิก 
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
HighPhoenix - เพิ่มค่าสถานะของ Phoenix 50% จาก Int ของลิง
Fire Mastery - เพิ่มพลังโจมตีของสกิลสาย A 10% และลด Mp ของ Summon สาย A ลง 10%
BlazingTrail - Fireball BlazingArrow และการโจมตีของฟีนิกซ์ ทิ้งเส้นทางเพลิงไว้สร้างความเสียหายแก่เป้าศัตรูที่เดินผ่านและทำให้ติด Burn 

B
HighGadina - เพิ่มค่าสถานะของ Gadina 50% จาก Int ของลิง
Earth Mastery - เพิ่มพลังโจมตีของสกิลสาย B 10% และลด Mp ของ Summon สาย B ลง 10%
MightyBuitan - เพิ่มพลังชีวิตของบุยเทน 3 เท่า

C
MikeShot - จับมิเกะเวี่ยงหมุนรอบตัวลิงดุจดั่งลูกตุ้ม สามารถเพิ่มDmgได้ถ้ามิเกะใส่หมวกหนาม(คิดเล่นๆเอาฮาสำหรับหมวกหนาม)
Phoenix Armor - รวมร่างกับนกฟีนิกส์ 4 เปลี่ยนการโจมตีเป็นระยะไกลและทำความเสียหายแก่ศัตรูในระยะประชิด
Gadina Armor – รวมร่างกับกาดิน่า 4 เปลี่ยนการโจมตีเป็นระยะใกล้และสร้างค่าKO ตามดาบของกาดิน่า
Ja Armor – รวมร่างกับJa 4 เพิ่ม40 Talให้กับลิง และลดCooldown กับMP/SPของท่าสายไฟลง
Buiten Armor - รวมร่างกับกับบุยเทน 4 ทำให้ลิงติดสถานะอมตะชั่วขณะ 
peau de banane - วางเปลือกกล้วยทิ้งไว้ สร้างค่าKOตามSpdของผู่ที่มาเหยียบใช้กล้วย1ชิ้นต่อการใช้Skill
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง


Quote:
เพนกวิน
Basic
Spread Shot - ทำให้การโจมตีปกติของเพนกวินแตกออกเป็นสามแฉกเมื่อกระทบกำแพงหรือเป้าหมาย
Mana Field - ทำให้ท่าชาร์ตของเพนกวิ้นส่งผลถึง สมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียง
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
Astral Mastery - เพิ่มพลังโจมตีของสกิลสาย A อีก 15%
WishUponStar - มีโอกาสเพิ่มจำนวนการตกของ FallingStar และ FallingComet ขึ้นอีก 2เท่า และ +20Dmg
EndofEarth - เมื่อเพนกวินมี Sp มากกว่า 70 จะทำให้ระยะการทำลาายของ Meteora กว้างขึ้น 2 เท่า และ +100Dmg
Saturnra - เรียกดาวเสาร์ลงมาโจมตีเป้าหมาย

B
Ice Mastery - เพิ่มพลังโจมตีของสกิลสาย B อีก 10% และเพิ่มเวลาของ Ice และ Frsot 2Sec
FreezingAura - ให้โอกาส iceShield แผ่รังสีความเย็นออกมาแช่แข็งเป้าหมายโดยรอบ ทุกครั้งที่โดนตี (20%)
IceField - เปลี่ยน IceBlock ในสนามให้กลายเป็นแอ่งน้ำแข็ง สร้าง 10ko/s และมีโอกาส 10%ที่จะล้มทันที
EyeofStrom - ทำให้เพนกวินสามารถเดินได้เมื่อใช้ Blizzard เพิ่มสถานะ Ice ตามเลเวลของทักษะที่ใช้
FrostNova - ทำให้ผู้เล่นที่ถูกแช่แข็งด้วย ArcticEmperor ไม่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลได้และสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 20Dmg

C
MysticTrance - ทำให้สกิลต่อไป2สกิลของเพนกวินแรงขึ้น 2 เท่าแต่ต้องเสีย Mp มากขึ้น 2.5
AstralFreeze - หยุดทุกอย่างในฉากยกเว้นเพนกวิ้นไว้กับที่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง (6 sec)
Magic Shield- สร้างเกราะเวทที่แบ่งความเสียหายครึ่งหนึ่งที่ได้รับไปที่mpแก่เป้าหมาย (4Dmg:1Mp) ไม่สามารถใช้ร่วมกับ IceShield ได้ 
Penguin Parade – ตีปีกเรียกเพื่อนเพนกวิ้นมาชุมนุม ทำความเสียหายเป็นเส้นตรงตามทิศทางของเพนกวิ้น
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง


Quote:
แกะสาย ฺAngelic Feather (Advance 50+)

basic
Homing Light - เปลี่ยนการโจมตีปกติของแกะเป็น Homing ไม่สร้างค่าHateให้ที่ตัวแกะ และลดค่าHate10%
Improve Charge เพิ่มระดับของcAttackอีกระดับ และเพิ่มMax4Dmgต่อเลเวลของแกะ
Harmonic Cast - ให้สถานะHarmonic Diffuseของแกะให้กับหางอื่นชั่วขณะ
Return Cast – คืนค่าSP/MP 50% ของSkillที่ร่ายแล้วติด Freecast
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง เพิ่มDmg อีกเท่าตัว

a
Radiant Heal – ทำให้รอบตัวเป้าหมายของเวท Healได้รับผลการฟื้นเลือด50 %
Gospel – ทำให้Bless ไม่มีCooldown
HealingHand - เพิ่มผลของเวทรักษาขึ้น 20% 
CuringHand – เพิ่มผลของท่าClear และ Cleans ขึ้นอีก2ระดับ
Lullaby – ร่ายเวทChannel ให้เป้าหมายรอบตัวหลับ (10%ทุก3sec)และเพิ่มผลของSleep 1ระดับ
OverLight – เพิ่มผลของท่าOverHeal กับRevive 50% และปลด ลิมิต Dmg ของ OverHeal 
DivineLight - ทำให้HolyLightให้ผลการฟื้นHPเพื่อนในทีมด้วย

b
Levitate – เปลี่ยนFeather เป็น Float ให้โอกาส20%ป้องกันสถานะทางการเคลื่อนไหว
DivinityAxe – ร่ายเวทเรียกขวานแสงมาทำค่า20 (30dmg) 
DivinityDagger – ร่ายเวทเรียกมีดแสงรอบตัวศัตรูและเสียบเป้าหมาย 
HiEnchantment - เพิ่มDmgสกิลสาย B อีก 20%
SafeGuard - เพิ่ม Max ดาเมจของ RepelและReverse 50% 
Redemption - เพิ่มความเสียหายที่สะท้อนของKarmaทุกครั้งที่แกะถูกโจมตี (+2%/Hit Max 20% 3Sec)
LastArm - เพิ่มการโจมตีการสุดท้ายของSoulOfArm เรียกกีบศักดิ์สิทธิ์ลงมาเหยียบ

c
RevisedSkill - ลดการเสีย SP จากสกิลลง 20%
RevisedMagic - ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedArt - ลด CD ของสกิลลง 12% 
ฺBookBash – เอาหนังสือทุบฟาดเป้าหมายในระยะประชิด ไม่มีCD
ScapeSheep – เรียกแกะน้อยน่าสงสาร 4 ตัวมาวนรอบเป้าหมายเพื่อรับDmgแทนทั้งหมด4Hit
WorldEncarta - เรียกหนังสือศักดิ์สิทธิ์ ออกวนรอบตัวแกะทำความเสียหายเป้าหมายที่เข้ามาใกล้ (40dmg/sec)
BlackSheep - สลับค่า Atk กับ Int ของแกะชั่วระยะเวลาหนึ่ง


Quote:
ค้างคาว
Basic
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
A
TrueShadow- เพิ่มเวลาของคำสาปสายAขึ้นอีก 15%
Focus Curse - สาปเพื่อลด Cha เป้าหมายและทำให้เวทคำสาปบทต่อๆไประดับสูงขึ้น 1 ระดับโดยอัตโนมัติ
CurseofDecay - สุ่มลดค่าสถานะเป้าหมายลง 2 ทุกๆ 4วิ(16Sec)
DemonGaze - เวทความมืดที่ทำความเสียหายให้เป้าหมายทันทีและติดสถานะ Curse (100Dmg)
SoulCollapse - ทำให้ติดสถานะที่ทำความเสีย หายให้Mpเป้าหมายทุกครั้งที่ทำการโจมตี(10Mp 15 sec)
DoomBringer - สั่งให้เวท Doom ทำงานทันที แต่ลด dmg ลงตามเวลาที่เหลือ

B
Real Moment - ทำให้การโจมตีปกติของร่างเงามีโอกาสติดผลของ Weapon Effect
TrueIllusion - เพิ่มพลังป้องกันให้ร่างเงาอีก 10% สามารถใช้ MindControl และ Mimic กับเป้าหมายที่เลเวลเท่ากับหรือน้อยกว่าค้างคาว
MassHateTranfer - ลดค่า hate ส่วนหนึ่งของทุกคนแล้วส่งไปให้เป้าหมาย (40 hate)
Silence - สาปเป้าหมายให้ไม่สามารถใช้ทักษะได้ชั่วขณะหนึ่ง (6Sec 50% Success)
ShutteringDream - ร่ายเวทความฝันเข้าทำร้ายลด mp และ sp เป้าหมาย (50dmg x3, -54mp -36Sp)

Bat – Black Queen เวทโจมตีตามค่าCha
Shadow Attack – เรียกแส้แห่งความมืดเข้าโจมตีเป้าหมาย5ครั้ง คิดคำนวนตามค่าChaของค้างคาว (20dmg/hit)
I'm the Queen – เรียกแส้แห่งความมืดเข้าโจมตีเป้าหมาย สามารถStackเพิ่มความแรงของท่าได้ ส่งผลพิเศษต่อเผ่าหาง (20/hit +10/stack CD10sec) 
My Queen – ร่ายคำสาปที่จะทำDmgตามระยะห่างของค้างคาวกับเป้าหมาย ต้องเข้าใกล้ถึงจะสลายคำสาปนี้ (Distance*10 / sec)
Good Tails – จับเป้าหมายที่อยู่ในระยะ5m ด้วยเวทความมืด แล้วโจมตีใส่ด้วย Shadow Attack ทันทีจนกว่าผลของเวลาจะหมด (9sec Hit/sec)
Batty Knight – เรียกฝูงค้างคาวเข้าโจมตีดูดเลือดเป้าหมาย และนำค่าพลังครึ่งหนึ่งมาคืนให้กับค้างคาว ความแรงขึ้นอยู่กับค่าCha
Improved Art - ลด SP ของสกิลง 20%
Improved Magic - ลด MP ของสกิลง 20%
Improved Tec - ลด CD ของสกิลง 12%
SupportPlus - ลด CD ของสกิล Support ลง ครึ่งหนึ่ง

  ขอขอบคุณ     http://www.bigbugstudio.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=9083