คางคาว สาย A และ สาย B อัพงัยกันอ่า

 บอกหร่อย สาย เอ และาย บี  อัพสะเตตัสงัยอ่า