ใครมัการ์ตูน ของคุงNongLim ตอนที่ 5 มั้งฮะอ่านไม่ทัน T^T

อย่าตามหัวข้อล่ะฮะ - -

ผมตามตอนที่ 5 ไม่ทันและคิดว่าก็มีบางท่านที่ไม่ทันด้วย ส่วนตอนที้ 1-4 ใครไม่ทันผมมีฮะ -3-

ตอนที่ 1 http://webboard.herorangers.com/webboard/Topic.aspx?id=53935

ตอนที่ 2 http://webboard.herorangers.com/webboard/Topic.aspx?id=54098

ตอนที่ 3 http://webboard.herorangers.com/webboard/Topic.aspx?id=55330

ตอนที่ 4 http://webboard.herorangers.com/webboard/Topic.aspx?id=55437