แหวนโลก

 อยากทราบว่า ตอนนี้ในเซิร์ฟ  มูเปีย  ราคาเท่าไหร่ !!!!