ชุดดาวแดง

ตอนนี้ ยีงไม่มี ชุดดาวแดง 38 หรอ คับ

แล้ว ทำยังไงให้ ชุดเราเปน ดาวเหลือง อะ