แก้ปัญหาเข้าเกมส์แล้วเด้งออกมาเองได้แล้วครับ

ทำตามนี้ก่อนเข้าเกมครับ

Double Click on image to Enlarge.