ทำไมคุณ Nazija ต้องกล่าวหาเกมละ

http://webboard.herorangers.com/webboard/Topic.aspx?id=80402

อ่านดูเองนะ