ใครก็ได้ช่วยบอกวิธีอัพก่าสายสเลโหดโหดหน่อยครับ{stat}

ตามหัวข้อครับ